Международен симпозиум по ехинококоза

От 27 до 29 март 2014 г. в Безансон, Франция ще се състои международен симпозиум по ехинококоза.

Научната програма, регистрационните форми и форми за участие с резюмета са достъпни на следния линк.

Краен срок за предаване на резюмета: 13 януари 2014 г.

Второ съобщение за симпозиума