Удължаване срока на ранна регистрация за IX-та Национална конференция по паразитология

Организационният комитет на IX-та Национална конференция по паразитология, обявява промяна в сроковете на ранна регистрация и представяне на резюмета, както следва:

  • Срок за плащане на ранна регистрационна такса: за български участници - 31 юли 2013 г., за чуждестранни участници - 15 август 2013 г.
  • Срок за представяне на резюмета: 15 август 2013 г.