IX Национална Конференция по паразитология

Скъпи колеги,

От името на Oрганизационния комитет имам удоволствието да ви поканя за участие в IX-та Национална конференция по паразитология (с международно участие), която ще се проведе от 18 до 21 септември 2013 г. в Парк хотел Империал, Пловдив.

Българските паразитолози имат дълги традиции в научните изследвания в полза на обществото и науката. Нашите успехи се дължат, както на плодотворното сътрудничество между учените и практиците в страната, така и на интеграцията в международната общност на паразитолозите.
Предстоящата конференция ще бъде благоприятна възможност за споделяне на опит, обмяна на идеи, засилване на съществуващото сътрудничество и начало на нови инициативи.

Искрено ваш
Д-р Бойко Б. Георгиев
Председател на Организационния комитет

Документи:

По-важни дати:

  • Срок за плащане на ранна регистрационна такса: удължен до 15 юли 2013
  • Срок за представяне на резюмета: 31 юли 2013
  • Срок за предплащане на хотелски депозит: 30 август 2013

За по-нататъшна информация, регистрация и плащания:

Международни прояви ООД - официален агент за конференцията
София 1000, ул. Христо Белчев 18
Лице за контакт: Мира Бонова
тел. 02 980 73 16; факс: 02 980 60 74
е-mail: mira@cim.bg

Интернет-страница на събитието