Годишна среща и отчетно-изборно събрание на Българското паразитологично дружество

Годишната среща за 2016 г. и отчетно-изборното събрание на Българското паразитологично дружество ще се проведат на 20 април 2016 г. (сряда) от 10:00 ч. в сградата на Националния център по заразни и паразитни болести, бул. "Янко Сакъзов" No. 26, София.

Дневен ред:

9:00-10:00: Регистрация на участниците
10:00-11:20: Пленарни доклади

  • 10:00-10:20: д-р Ирина Маринова (НЦЗПБ): Клониране, експресия и проучване на Т-клетъчен имуномодулаторен протеин (ехинококоза)
  • 10:20-10:40: доц. д-р Ясен Мутафчиев (ИБЕИ-БАН): Onchocerca lupi – слабо известен кучешки филариятен нематод, причинител на окулярна зооноза
  • 10:40-11:00: д-р Милен Костадинов (Ветеринарна клиника "НОВЕТ"): 2016 г. - Отношението на ветеринарните лекари в България към Dirofilaria immitis и Dirofilaria repens
  • 11:00-11:20: Представяне на новата книга "Клинична паразитология и тропическа медицина", под редакцията проф. П. Петров и проф. Р. Курдова

11:20-11:40: Кафе-пауза

11:40-12:40 Заседание на Общото събрание на Сдружение "Българското паразитологично дружество" с дневен ред:

  • отчет за дейността на БПД през 2012-2015 г.
  • финансов отчет за 2012-2015 г.
  • проектобюджет за 2016 г.
  • проектоплан за дейността през 2016-2019 г.
  • избор на Управителен съвет и Контролна комисия за периода 2016-2019 г.

12:40-13:40: Коктейл

Покана за годишната среща и събранието може да намерите тук.