Годишна среща на Българското паразитологично дружество

Управителният съвет на Сдружение "Българско паразитологично дружество на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Общото събрание на сдружението на 16.11.2012 г., в 9:30 ч. в сградата на Националния център по заразни и паразитни болести, бул. “Янко Сакъзов” No 26, София.

Дневен ред:
09:30-10:00: Регистрация на участниците
10:00-11:30: Научна сесия. Председател: проф. Влада Пенева

Доклади:

  • 10:00-10:30: доц. д-р Искра Райнова (НЦЗПБ): Анализ на паразитната заболеваемост в България през 2011 г.
  • 10:30-10:50: гл. ас. д-р Катя Георгиева (ИБЕИ-БАН): Роля на повърхностните въглехидрати във взаимоотношенията между големия чернодробен метил Fasciola hepatica и междинния гостоприемник Galba truncatula
  • 10:50-11:10: гл. ас. д-р Георги Радославов (ИБЕИ-БАН): Молекулярна адаптация на нематоди от надсемейство Trichinelloidea и представяне на протеиново семейство PCHTP, специфично за тези паразити
  • 11:10-11:30: доц. д-р Павел Зехтинджиев (ИБЕИ-БАН): Изследвания върху причинителите на птича малария и сродните им паразити в България

11:30-12:00: Кафе-пауза
12:00-13:00: Годишно организационно заседание на Общото събрание на Сдружение "Българско паразитологично дружество"

Обява за срещата ще намерите в прикачения файл.