Новини

Ръководство на ESCCAP

"Контрол на хелминтите при кучетата и котките" - ръководство на ESCCAP 01, Второ Издание, септември 2010.

Файлът може да бъде свален от тук.

Годишна среща и отчетно-изборно събрание на Българското паразитологично дружество

Годишната среща за 2016 г. и отчетно-изборното събрание на Българското паразитологично дружество ще се проведат на 20 април 2016 г. (сряда) от 10:00 ч. в сградата на Националния център по заразни и паразитни болести, бул. "Янко Сакъзов" No. 26, София.

Дневен ред:

9:00-10:00: Регистрация на участниците
10:00-11:20: Пленарни доклади

 • 10:00-10:20: д-р Ирина Маринова (НЦЗПБ): Клониране, експресия и проучване на Т-клетъчен имуномодулаторен протеин (ехинококоза)
 • 10:20-10:40: доц. д-р Ясен Мутафчиев (ИБЕИ-БАН): Onchocerca lupi – слабо известен кучешки филариятен нематод, причинител на окулярна зооноза
 • 10:40-11:00: д-р Милен Костадинов (Ветеринарна клиника "НОВЕТ"): 2016 г. - Отношението на ветеринарните лекари в България към Dirofilaria immitis и Dirofilaria repens
 • 11:00-11:20: Представяне на новата книга "Клинична паразитология и тропическа медицина", под редакцията проф. П. Петров и проф. Р. Курдова

11:20-11:40: Кафе-пауза

11:40-12:40 Заседание на Общото събрание на Сдружение "Българското паразитологично дружество" с дневен ред:

 • отчет за дейността на БПД през 2012-2015 г.
 • финансов отчет за 2012-2015 г.
 • проектобюджет за 2016 г.
 • проектоплан за дейността през 2016-2019 г.
 • избор на Управителен съвет и Контролна комисия за периода 2016-2019 г.

12:40-13:40: Коктейл

Покана за годишната среща и събранието може да намерите тук.

Международен симпозиум по ехинококоза

От 27 до 29 март 2014 г. в Безансон, Франция ще се състои международен симпозиум по ехинококоза.

Научната програма, регистрационните форми и форми за участие с резюмета са достъпни на следния линк.

Краен срок за предаване на резюмета: 13 януари 2014 г.

Второ съобщение за симпозиума

Програма и резюмета на IX Национална конференция по паразитология

Книжката с програмата и резюметата на IX-та Национална конференция по паразитология може да намерите в прикачения PDF-файл.

Фотогалерия

Удължаване срока на ранна регистрация за IX-та Национална конференция по паразитология

Организационният комитет на IX-та Национална конференция по паразитология, обявява промяна в сроковете на ранна регистрация и представяне на резюмета, както следва:

 • Срок за плащане на ранна регистрационна такса: за български участници - 31 юли 2013 г., за чуждестранни участници - 15 август 2013 г.
 • Срок за представяне на резюмета: 15 август 2013 г.

IX Национална Конференция по паразитология

Скъпи колеги,

От името на Oрганизационния комитет имам удоволствието да ви поканя за участие в IX-та Национална конференция по паразитология (с международно участие), която ще се проведе от 18 до 21 септември 2013 г. в Парк хотел Империал, Пловдив.

Българските паразитолози имат дълги традиции в научните изследвания в полза на обществото и науката. Нашите успехи се дължат, както на плодотворното сътрудничество между учените и практиците в страната, така и на интеграцията в международната общност на паразитолозите.
Предстоящата конференция ще бъде благоприятна възможност за споделяне на опит, обмяна на идеи, засилване на съществуващото сътрудничество и начало на нови инициативи.

Искрено ваш
Д-р Бойко Б. Георгиев
Председател на Организационния комитет

Документи:

По-важни дати:

 • Срок за плащане на ранна регистрационна такса: удължен до 15 юли 2013
 • Срок за представяне на резюмета: 31 юли 2013
 • Срок за предплащане на хотелски депозит: 30 август 2013

За по-нататъшна информация, регистрация и плащания:

Международни прояви ООД - официален агент за конференцията
София 1000, ул. Христо Белчев 18
Лице за контакт: Мира Бонова
тел. 02 980 73 16; факс: 02 980 60 74
е-mail: mira@cim.bg

Интернет-страница на събитието

Годишна среща на Българското паразитологично дружество

Управителният съвет на Сдружение "Българско паразитологично дружество на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Общото събрание на сдружението на 16.11.2012 г., в 9:30 ч. в сградата на Националния център по заразни и паразитни болести, бул. “Янко Сакъзов” No 26, София.

Дневен ред:
09:30-10:00: Регистрация на участниците
10:00-11:30: Научна сесия. Председател: проф. Влада Пенева

Доклади:

 • 10:00-10:30: доц. д-р Искра Райнова (НЦЗПБ): Анализ на паразитната заболеваемост в България през 2011 г.
 • 10:30-10:50: гл. ас. д-р Катя Георгиева (ИБЕИ-БАН): Роля на повърхностните въглехидрати във взаимоотношенията между големия чернодробен метил Fasciola hepatica и междинния гостоприемник Galba truncatula
 • 10:50-11:10: гл. ас. д-р Георги Радославов (ИБЕИ-БАН): Молекулярна адаптация на нематоди от надсемейство Trichinelloidea и представяне на протеиново семейство PCHTP, специфично за тези паразити
 • 11:10-11:30: доц. д-р Павел Зехтинджиев (ИБЕИ-БАН): Изследвания върху причинителите на птича малария и сродните им паразити в България

11:30-12:00: Кафе-пауза
12:00-13:00: Годишно организационно заседание на Общото събрание на Сдружение "Българско паразитологично дружество"

Обява за срещата ще намерите в прикачения файл.

Отчетно-изборно събрание на Българското паразитологично дружество

Управителният съвет на сдружение “Българско паразитологично дружество” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Общото събрание на сдружението на 08.04.2011 г., в 12:00 ч., в сградата на Националния център по заразни и паразитни болести, бул. “Янко Сакъзов” No. 26, София

Дневен ред на събранието:

1. Отчет за дейността на БПД през 2007 – 2010 г.
2. Финансов отчет за 2007 – 2010 г.
3. Доклад на Контролната комисия
4. Проектобюджет за 2011 г.
5. Проектоплан за дейността през 2011 г.
6. Избор на Управителен съвет и Контролна комисия за периода 2011 – 2014 г.

Актуализиране на списъчния състав

Уважаеми колеги,

Предвид необходимостта от актуализиране на списъчния състав на Българското паразитологично дружество и на точните координати за осъществяване на контакти с членовете, ръководството предприема следното:

На линка е приложена декларация (анкетен лист), която трябва да бъде попълнена от всеки един от членовете в срок до 30 ноември 2010 г., освен тези които са я попълнили вече на годишното събрание. Вашето членство е особено необходимо, но това предполага акуратно изплащане на членския внос от 5лв. годишно за 2008, 2009 и 2010г. Членският внос е минимален, но поради организационни трудности за събирането му има големи непълноти. Ръководството на дружеството се извинява и моли за разбиране. Надяваме се на вашата акуратност.

За улеснение може да използвате следните колеги по местопребиваване, на които да платите съответната сума:

гр. Пловдив: доц. Димитър Вучев (МУ-Пловдив, УМБАЛ „Св. Георги”)
гр. Стара Загора: гл. ас. Звезделина Киркова (Тракийски Университет – Ст. Загора)
гр. Плевен: д-р Ивелин Ангелов (МУ-Плевен)
гр. Варна: д-р Мая Томова (РИОКОЗ-Варна)

Ръководството Ви благодари за съдействието!

С колегиален поздрав:
чл. кор. Олга Полякова (Председател на БПД)

Годишна среща на Българското паразитологично дружество

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на Българското паразитологично дружество ви кани да присъствате на Годишната среща на дружеството, която ще се състои на 1 октомври 2010 г. от 10 часа, в залата на НЦЗПБ, намираща се на бул. „Янко Сакъзов” № 26, гр.София.

Тази година в програмата на срещата сме включили кратка научна сесия, на която нашите млади колеги паразитолози ще представят свои доклади.

Дневен ред на срещата:

10:00 - 10:30 ч.: Регистрация и плащане на членския внос
10:30 - 11:00 ч.: Кратък годишен отчет за работата на дружеството и организационни въпроси

11:00 - 11:15 ч.: Почивка

11:15 - 12:15 ч.: Доклади на млади учени I част (д-р О. Миков, д-р И. Маринова, д-р М. Панайотова)
12:15 - 13:15 ч.: Доклади на млади учени II част (д-р С. Шукерова, Д. Димитров, Д. Теофанова)
13:15 - 14:00: Коктейл

За въпроси и допълнителна информация: gpetrunova@gmail.com

Syndicate content