Полезни връзки

Национални научни центрове

В БПД членуват учени и специалисти, които работят в следните организации:

 1. Българска академия на науките:
 2. Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Биологически факултет
 3. Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Биологически факултет
 4. Тракийски университет - Стара Загора
 5. Лесотехнически университет - София
 6. Медицински университет - София
 7. Медицински университет - Пловдив
 8. Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна
 9. Медицински университет - Плевен
 10. Военно-медицинска академия – София
 11. Национален център по заразни и паразитни болести – София
 12. Национален център за аграрни науки
 13. Аграрен университет – Пловдив
 14. Подразделения на Министерство на здравеопазването (РИОКОЗ) във всички областни центрове на страната. Столична РИОКОЗ

Паразитологични списания, виртуални библиотеки и бази от данни

Други връзки