За нас

Българското паразитологично дружество е приемник на Дружество на паразитолозите в България. От създаването му през 1965г. до 1990г. Дружеството организира и провежда 5 национални научни конференции, в които участваха и паразитолози от много страни.

След близо 10 годишно прекъсване, на 14 октомври 1999г. се проведе Общо събрание за възстановяване дейността на Дружеството на паразитолозите в България. На него се взема решение за преименуване на дружеството в Българско паразитологично дружество (БПД). В момента действащият устав на Дружеството беше утвърден през 2002г.

Българското паразитологично дружество е професионално сдружение на българските паразитолози, работещи в областта на биологията, хуманната и ветеринарната медицина, селското и горско стопанство. За периода от 2000г. досега то е организатор на две национални научни конференции по паразитология, в които взеха участие и редица международни специалисти.

През 2007г. в Българското паразитологично дружество членуват 187 учени и специалисти, работещи по биологични, медицински, ветеринарно-медицински и агрономически проблеми на паразитологията. БПД е пълноправен член на Европейската федерация по паразитология и на Световната федерация по паразитология. От 2001г. БПД е колективен член на Съюза на учените в България.